Horloge.nl

horlogenl

GPS horloges kunnen bijhouden hoe snel je loopt, fietst, zwemt maar hiernaast nog veel meer. Op het display is de realtime snelheid te bekijken maar ook het gemiddelde en de maximale snelheid die behaald is tijdens de training of wedstrijd. Een GPS horloge kan ook de afstand tracken die je gedaan hebt. Het is niet essentieel om te sporten met een GPS horloges maar het heeft wel veel voordelen. Je hoeft geen professionele atleet te zijn om er gebruik van te kunnen maken. Iedereen heeft profijt van een GPS horloge.

Features GPS horloge

De belangrijkste features van een GPS horloges is het bijhouden van de afstand, snelheid en bij sommige modellen ook de hartslag. Het horloge kan gekoppeld worden aan een computer zodat de gegevens getransporteerd kunnen worden. Er zijn geavanceerde modellen verkrijgbaar die nog veel meer bijhouden dan alleen deze gegevens. Deze zijn over het algemeen duurder maar bieden veel meer mogelijkheden voor professionele sporters.

Veel mensen denken dat een GPS horloge ook als navigatie kan dienen maar dat is niet het geval. Het is geen vervanging voor een navigatie. Zover is de technologie van GPS horloges nog niet zodat het horloge een routebeschrijving kan geven. De technologische ontwikkelingen gaan echter snel waardoor het afwachten is totdat dit wel mogelijk is.